Design a site like this with WordPress.com
Get started

Brev från Jordbro

Under våren 2017 arbetade IDA med ett offentligt konstprojekt med ungdomar på uppdrag av Haninge kommun och i samarbete med Porten – Ungkulturhuset i Haninge.

Tillsammans med ungdomarna Ahmad Rezaei, Désirée Bayibsa, Sakhi Alizada och Yasin Safdari samlades vi på Porten med målet att undersöka gestaltning genom text och rörlig bild. Vi möttes genom mindmaps och poetiska enkäter där vi frågade: vem är din favorit-du? Vilken är din favorit väg? Din favorit vägg? Vi berättade för varandra om våra drömmar och vem vi längtade efter. 

Som ett första uppdrag fick de filma vägen till skolan eller vägen hem, en väg från hit till dit eller ingenstans. De kom tillbaka med ett utsnitt från deras vardag och med det kunde vi börja öva i att gestalta en känsla bortom det självklara. Hur gestaltning och skapandet kan vara en kraft att känna sig fri i. Att skapande kan vara svårt och ett möte med sig själv i förhållande till omvärlden. Att skapandet inte är krav på resultat. Att skapande bör vara fritt från värderingar. Att skapandet bör tillhöra alla.

Fokus låg på ungdomarnas agens och eget skapande. Istället för manus skrev vi brev tillsammans, och läste in dem, och producerade bilder till berättelserna. Ahmad Rezaei, Désirée Bayibsa, Sakhi Alizada och Yasin Safdari har skrivit brev till en önskad mottagare: föräldrarna i ett annat land, sitt andra jag, till allmänheten och till molnen. Resultatet blev “Brev från Jordbro”, samlingsnamnet på de filmer som ungdomarna skapade under handledning av IDA. Det är fyra poetiska filmer om ungas villkor och tankar i dagens Sverige. 

I Varför är det så? (05:13) berättar Sakhi Alizada uppriktigt för alla om hur det är att vara Sakhi, just nu.

I sömnen (03:57) av Yasin Safdari bygger på ett brev till föräldrarna, var de nu än är.

I Kära himlen (05:16) ställer Ahmad Rezaei frågor till molnen om varför världen ser ut som den gör.

Regn (05:09) av Desirée Bayibsa är en betraktelse över existentiella frågor genom ett brev från en fiktiv person till sig själv.

Filmerna visas under hösten 2017 på Bio Cosmopolite i Brandbergen, Haninge kommun.

För projektet har IDA bidragit med texten “Kära Haninge kommun” till publikationen Offentlig konst i Haninge – tre projekt där unga är med, utgiven av Haninge kommun.
Ladda ned publikationen

☛ Är du eller din organisation intresserad av att visa filmerna i något sammanhang? Brev från Jordbro är ett offentligt konstverk och tillhör Haninge kommun och alla dess medborgare vilket innebär att de är tillgängliga att ta del av. Hör gärna av dig/er till Konstenheten i Haninge kommun.

Tack till Porten – Ungkulturhuset i Haninge

På uppdrag av Haninge kommun, 2017
Intendent: Paola Zamora

Advertisement
%d bloggers like this: